Επικοινωνία          

Ρωτήστε μας, για θέματα :

Ασφαλιστικό Ερώτημα

« Στις αρμοδιότητες του ΔΥΠΣ δεν περιλαμβάνεται:
Α.
- Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
- Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζόμενους που διέπονται από καθεστώς δημοσίου.
- Καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός συντάξεων.
- Νομική εκπροσώπηση ωφελουμένων ενώπιον δημοσίων αρχών και δικαστηρίων.
Β.
- Έκφραση απόψεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στην πολιτική ή τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε., τις οποίες, βεβαίως, οφείλει να γνωστοποιεί».

Προσωπικά Στοιχεία
 
 
 
   
 
 
 
   
Λοιπές Πληροφορίες
 
 
 
Ασφαλιστική - Εργασιακή Κατάσταση
π.χ. επαγγελματίες, απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα  
 
 
   
 
 
Έως 31-12-2010
Έως 31-12-2011
Έως 31-12-2012
Έως 31-12-2013
Έως 31-12-2014
Έως σήμερα       

Ανάπτυξη Ερωτήματος
 
Διευκρινίσεις
 

 

 
Δεν δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για στατιστικούς λόγους, για επεξεργασία κωδικοποίησης και προς ενημέρωσή μου για τα προγράμματά του.
 
Εισάγετε τον κωδικό που απεικονίζεται  


 

Copyright © 2018, ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.