Επικοινωνία          

Ρωτήστε μας, για θέματα :

Εργασιακό Ερώτημα

« Στις αρμοδιότητες του ΔΥΠΣ δεν περιλαμβάνεται:
Α.
- Παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
- Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζόμενους που διέπονται από καθεστώς δημοσίου.
- Καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός συντάξεων.
- Νομική εκπροσώπηση ωφελουμένων ενώπιον δημοσίων αρχών και δικαστηρίων.
Β.
- Έκφραση απόψεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στην πολιτική ή τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε., τις οποίες, βεβαίως, οφείλει να γνωστοποιεί».

Προσωπικά Στοιχεία
 
 
 
   
 
 
 
   
Λοιπές Πληροφορίες
 
 
 
Εργασιακή Κατάσταση
π.χ. επαγγελματίες, απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα  
 
   
 
 
 
Ανάπτυξη Ερωτήματος
 
Διευκρινίσεις
 

 

 
Δεν δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για στατιστικούς λόγους, για επεξεργασία κωδικοποίησης και προς ενημέρωσή μου για τα προγράμματά του.
 
Εισάγετε τον κωδικό που απεικονίζεται  


 

Copyright © 2018, ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.